Eines especialitzades

per combatre incendis forestals

Estrangulador de mànegues flexibles per a l’extinció d’incendis forestals

Dispositius estranguladors de mànegues flexibles pressuritzades Fire-Clamp, especialment concebut per ser utilitzat quan aquestes es troben treballant amb pressions elevades i condicions adverses. El cas més habitual es dona en l’extinció d’incendis forestals amb línies d’aigua de longitud considerable, realitzades pels serveis d’emergències.

Màxima funcionalitat; rapidesa, eficàcia i seguretat

Els dispositius Fire-Clamp es diferencien de la resta per disposar en harmonia d’una sèrie de requisits que són essencials per a l’ús d’un dispositiu d’aquestes característiques. Els requisits que actuen com a pilars centrals són la seguretat i la bona ergonomia de l’operari i resta d’actuants que treballen en la línia d’aigua.

Més seguretat pel bomber en l’escanyat de la mànega

El sistema de tapa segura, la sincronització dels braços, permeten que fins in tot en un treball en situacions compromeses de visibilitat, humitat, temperatura, pressió, etc. no siguin susceptibles de poder ocasionar un dany a l’operari, i es pugui portar a terme l’escanyat amb les màximes garanties.

Galeria de fotos i vídeos